Talemåder

Talemåder er en ny letlæsningsserie, der med en sjov historie forklarer nogle af de mange talemåder, som findes i det danske sprog og bruges hyppigt i daglig tale.

Hver bog i serien tager udgangspunkt i en talemåde, som udfoldes i en fiktionshistorie. Forrest i bøgerne forklares det, hvad en talemåde er for en størrelse. Og sidst i bøgerne er der spørgsmål, som kan sikre forståelsen og bruges, hvis man ønsker at arbejde med talemåder som et fælles tema på klassen. Bøgerne er læsepædagogisk bearbejdede, og derfor kan de også bruges til almindelig letlæsning i form af frilæsning, læsebånd m.m.